Утас: 7000-9111, 9917-2528

Итали хэл сургалт

Итали хэл сурах хүсэлтэй хэн бүхэнд зориулан итали хэлний анхан, дунд бүх төвшний сургалтыг Итали хэл заах мэргэжлийн тусгай зөвшөөрөлтэйгээр тогтмол зохион байгуулж байна.
Монголд итали хэлний сургалтыг эргономик орчинг бүрэн хангасан анги танхимд итали хэл заах аргазүйч, мэргэжлийн монгол, итали багш нар удирдан зохион байгуулладаг болно.

2016 ОНЫ ИТАЛИ ХЭЛНИЙ СУРГАЛТЫН ХУВААРЬ /Монголд/

Сургалт Эхлэх Огноо

Төвшин

2016/10/14

Анхан шат A1

2017/03/14

Анхан шат A1

2016/03/25

C.E.L.I-ийн шалгалтын бэлтгэл /бүх төвшин/

2016/11/16

Суурьтай анхан шат A2

2017/4/16

Суурьтай анхан шат A2

2016/12/18

Дунд шат

2016 ОНЫ ИТАЛИ ХЭЛНИЙ СУРГАЛТЫН ХУВААРЬ /ИТАЛИД/

Сургалт Эхлэх Огноо

Төвшин

Cар бүрийн15-ны өдөр

Бүх төвшин

Сургалтанд бүртгүүлэх